Vikadesign - grafika,DTP,webdesign a reklama

Marketingově-reklamní poradenství

Nabízíme vám možnost individuálních konzultací a poradenství v oblasti vaší firemní propagace a propagačních strategií. Pokusíme se pro vás vždy nalézt to nejvhodnější a nejrentabilnější řešení.

Dílčí marketingově-reklamní poradenství

Poradenství v oblasti krátkodobých propagačních strategií či jednorázových reklamních aktivit vaší firmy. Nastíníme vám varianty řešení a zajistíme optimální realizaci vašeho záměru.

Komplexní marketingově-reklamní poradenství

Stanovení dlouhodobé reklamní strategie vaší firmy v rámci jejího působení na trhu. (Návrhy časového harmonogramu, cenových kalkulací, rozpracování dílčích kroků a záměrů...)

Stanovení druhu reklamního působení

Rádi s vámi zkonzultujeme, jaké pro vaši firmu zvolit nejvhodnější druh reklamního působení dle vaší aktuální potřeby. Zda se zaměřit na image firmy, či podporu prodeje apod.

Poradenství v oblasti grafických návrhů

Každý vzhledem k různorodosti podnikatelských aktivit potřebuje i rozdílný přístup v grafickém ztvárnění svých reklamních aktivit. Před započetím vlastní práce na grafických návrzích je potřeba nejprve rozhodnout, jaký grafický styl a výraz zvolit a projednat s vámi vaše preference. Zda je pro vás s ohledem na vaše podnikatelské aktivity vhodný klasický, či moderní výraz, elegantní, dravý či jiný styl…

Bc. Veronika Loužilová
sdružení podnikatelů